ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Ημερήσια Διάταξη της 65ης Συνεδρίασης (Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019).

Η 65η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 106 παρ. 2, το άρθρο 5 παρ. 2, το άρθρο 116 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη της ΕΕ, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2    παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 του Ν. 1342/1983, το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010, το άρθρο 24 παρ. 1 & 3 του Ν. 4604/2019, το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2 παρ. 1- αξία ανθρώπου, δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου-ποιότητα προγράμματος. (Φ.287/2019) (εκπομπή «Μεσημέρι με τον Λιάγκα» 7&8/11/2019) β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 1 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας. (Φ. 408/2017)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων 28 & 29/4/2017)

2.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 14 παρ. 2, το άρθρο 11 παρ. 1,2,5 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας, δραματοποιημένη αναπαράσταση γεγονότων, προβολή εικόνας φερόμενου ως δράστη και συγγενών . (Φ. 409/2017)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων 28,29,30/4/2017 & 1,2/5/2017)

3.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 14 παρ. 2, το άρθρο 11 παρ. 1,2,5 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας δραματοποιημένη αναπαράσταση γεγονότων, προβολή εικόνας φερόμενου ως δράστη και συγγενών. (Φ. 385/2017)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων 28,29,30/4/2017 & 1,2/5/2017)

4.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», πρώην «Ε», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 14 παρ. 2, το άρθρο 11 παρ. 1,2,5 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας δραματοποιημένη αναπαράσταση γεγονότων, προβολή εικόνας φερόμενου ως δράστη και συγγενών. (Φ. 410/2017)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων 28,29,30/4/2017 & 1,2/5/2017)
 
5.   Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 14 παρ. 2, το άρθρο 11 παρ. 1 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας, δραματοποιημένη αναπαράσταση γεγονότων . (Φ. 384/2017)
(Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων 28,29,30/4/2017 & 1,2/5/2017)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ-1», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 1 & 6 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 2 παρ. γ’ των Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002- τεκμήριο αθωότητας, δημοσιοποίηση στοιχείων προδικασίας. (Φ. 253/2017)
(Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 28 /4/2017)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΙΝΙΓΜΑ FM 98» Νομού Φλώρινας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 53 του Ν 2778/199 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού σας (Φ. 231/2018)
(από αναβολή 17/9/2019)

8.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AEPSILON ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» πρώην «TV ΔΕΛΤΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής και αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 80/2019 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 214/2019)

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AE CHANNEL THESSALONIKI», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής και αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 215/2019)

10.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO NORTH 98» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007- ενδεχόμενη παράνομη μεταβολή φυσιογνωμίας προγράμματος (Φ. 213/2019)

11.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «91,4 ΣΤΟ ΜΩΒ» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007- ενδεχόμενη παράνομη μεταβολή φυσιογνωμίας προγράμματος (Φ. 211/2019)

12.  Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Νομού Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 53 του Ν 2778/1999 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 273/2019)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη - ΕΣΡ - Νοέμβριος 2019

Στην ίδια κατηγορία