ΕΡΤ: Πώληση στιγμιοτύπων ποδοσφαιρικών αγώνων στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα 8ο: Πώληση στιγμιοτύπων ποδοσφαιρικών αγώνων στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV.Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίσθηκαν με την με αριθμό Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Στυλιανού Πέτσα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019), ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ.Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 8ο : Πώληση στιγμιοτύπων ποδοσφαιρικών αγώνων στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 19.9.2019 εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικής Ενημέρωσης, σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των στιγμιοτύπων των εντός έδρας αγώνων των 4 ομάδων της Super League που η ΕΡΤ ΑΕ διαθέτει τα δικαιώματα μετάδοσης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παραχώρηση στην εταιρία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ», που λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό με τον τίτλο «OPEN BEYOND», των εμπορικών στιγμιοτύπων των 4 ΠΑΕ, που η ΕΡΤ ΑΕ διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους, έναντι 2.800,00 € πλέον ΦΠΑ ανά αγώνα από την 1η έως την 26η αγωνιστική της φετινής Super League, αφαιρουμένης της 3ης αγωνιστικής, ήτοι συνολικά για 50 αγώνες, έναντι του συνολικού ποσού των 140.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 203 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-09-2019 -Αρ. Πρωτ. : 2879

Στην ίδια κατηγορία