ΕΡΤ: Απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα 7ο : Απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίσθηκαν με την με αριθμό Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Στυλιανού Πέτσα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019), ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ.Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 7ο : Απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικής Ενημέρωσης, σχετικά με την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιόδου 2019 - 2020 της Super League για τις ανάγκες της εβδομαδιαίας αθλητικής εκπομπής «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ», αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την απόκτηση των εμπορικών στιγμιοτύπων των αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την εταιρία DIMERA GROUP ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο «DIMERA Μ.ΕΠΕ», έναντι 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ ανά αγώνα, συνολικού ποσού ύψους 39.000,00 € πλέον ΦΠΑ για 13 αγώνες.
Στην περίπτωση που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τερματίσει στις πρώτες έξι θέσεις της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και θα συμμετάσχει στα πλέι οφ, η ΕΡΤ ΑΕ θα καταβάλλει επιπλέον το ποσό των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ συνολικά για την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των πέντε εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 203 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-09-2019 -Αρ. Πρωτ. : 2878

Στην ίδια κατηγορία