ΕΡΤ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ταινίας Μικρού Μήκους ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ σε Σκηνοθεσία Μάνου Παπαδάκη.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 9ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού ταινίας μικρού μήκους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμπαραγωγών, της Διευθύντριας Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 2024/227/29.03.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα, για την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ», σε σκηνοθεσία Μάνου Παπαδάκη και εγκρίνει τη διατήρηση του ποσού χρηματοδότησης (25.000,00 €), που έλαβε με την ΑΔΣ 5759/31.10.2023, επί συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 €, μετά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού στο ποσό των 70.128,00 €, κατά δήλωση του παραγωγού Γιώργου Πατεράκη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΔΣ 5759/31.10.2023 ως έχει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6168

Στην ίδια κατηγορία