ΕΣΡ: Κλήση (δια Ανάρτησης) κ. Μιχάλη Ζάννη (Michael “Hyate Kirino” Zannis). Ημ/νία κλήσης: Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Διαβάστε ακολούθως την Κλήση της Ανεξάρτητης Αρχής:Προς τον κ. Μιχάλη Ζάννη (Michael "Hayate Kirino" Zannis)

Καλείστε όπως προσέλθετε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων, με την ιδιότητά σας ως παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ζ Ν. 4779/2021):

Για την προβολή οπτικοακουστικού προγράμματος το οποίο μεταδόθηκε μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού HayateNetwork Wins
( https://www.youtube.com/channel/UCJrwvP4Hgkq2_YJB8veP-4w ) και άλλων αντίστοιχων ηλεκτρονικών καναλιών, και ανακτήθηκε από το ΕΣΡ την 13η Νοεμβρίου 2023, στο περιεχόμενο του οποίου ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα, που αφορούν ειδικότερα σε:

Α) Προσβολή της ανθρώπινης αξίας : άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος , άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991,

Β) Προσβολή της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης ανηλίκων :
άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4779/2021, άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991)

Γ) Προβολή σκηνών φυσικής και λεκτικής βίας : άρθρο 9 παρ. 9 του Ν.
4779/2021, άρθρο 10 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991

Δ) Έμμεση ενθάρρυνση βίας και μίσους κατά πληθυσμιακών ομάδων :
άρθρο 8 του Ν. 4779/2021.
(Φ. 115/2023)

Ο εγκαλούμενος καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Κλήση (δια Ανάρτησης) - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2023 - Αρ.Πρωτ: 5851

Στην ίδια κατηγορία