ΕΣΡ: Ρ/Φ Σταθμός & Εταιρεία Δημοσκοπήσεων στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «CAPITAL RADIO» Ν. Ρεθύμνου (A.M. 1070), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

α) αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού.

β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας από τη σύσταση του μέχρι και σήμερα. γ) ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού λόγω αλλαγής συχνότητας (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/20θ7)
(Φ. 1188/2009)
(από αναβολή 12/9/2023-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση της εταιρίας «GLOBAL ANALYSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιριών δημοσκοπήσεων. (Φ. 157/2023).
(από αναβολή 30/10/2023)

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα,  2023 - Αρ. Πρωτ: Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023 - Αρ. Πρωτ : 5728

Στην ίδια κατηγορία