ΕΣΡ: 4 Τηλεοπτικά Κανάλια & 1 Ρ/Φ Σταθμός στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 13 Νοεμβρίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» (AM 22), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 5 παρ. 1, 2 &3, το άρθρο 8 παρ.1 εδ. α' και το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. α' του Π.Δ. 77/2003, την Υπόδειξη 1/2011- αληθής και ακριβής μετάδοση γεγονότων (με προσοχή και αίσθημα ευθύνης)- έλεγχος των μεταδιδόμενων πληροφοριών- διόρθωση των ανακριβειών- υποχρέωση θέσης της ένδειξης «πλάνα αρχείου».
(Μεσημβρινά Δελτία Ειδήσεων, 6 & 14/1/2021) (Φ. 36/2021)
(από αναβολή 25/9/2023)

ΙΙ) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 21 παρ. 3 & 6 του Συντάγματος, το άρθρο 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 2 παρ. 3& 6 του Ν. 4173/2θ13, το άρθρο 4 παρ. 1 του Π. δ/τος 77/20θ3, το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 4488/2017 και το άρθρο 1 της Υ.Α. 3586/2018- αξία ανθρώπου, δυσμενείς διακρίσεις λόγω αναπηρίας (Φ. 152/2022) (εκπομπή «Ακραία Φαινόμενα», 13/4/2019)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «BWIN SPORT 94,6» Ν. Αττικής (ΑΜ 79), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 269/2022 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 40/2023)
(από αναβολή 25/9/2023)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA» (AM 2), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 5 παρ. 1 & 2, το άρθρο 8 παρ.1 εδ. α' και το άρθρο 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, την Υπόδειξη 1/2011 και το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- αληθής και ακριβής μετάδοση γεγονότων (με προσοχή και αίσθημα ευθύνης)- έλεγχος των μεταδιδόμενων πληροφοριών- δραματοποιημένη αναπαράσταση γεγονότος.
(Live News, 5/1/2021) (Φ. 38/2021)
(από αναβολή 25/9/2023)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TVM» νυν «AEOLOS TV» Ν. Λέσβου (AM 142), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 3 παρ. 12 και το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1, το άρθρο 2 του Π.Δ. 310/1996- μη αποστολή ροής προγράμματος , β) άρθρο 5 παρ. 1, άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α' του Π.Δ. 77/2003 - μετάδοση ατεκμηρίωτων ειδήσεων (ροή προγράμματος 11/2/2020) (Φ. 96/2020)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALERT» Ν. Αττικής (AM 39), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 5 παρ. 1 & 2, το άρθρο 8 παρ. 1 και το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- ακριβής και αληθής μετάδοση γεγονότων, έλεγχος μεταδιδόμενων πληροφορίων, υποχρέωση διόρθωσης ανακριβειών, σεβασμός αναφερομένων σε εκπομπή προσώπων.
(εκπομπή «Ανατρεπτικό Δελτίο». 13/12/2021 ) (Φ. 423/2021)

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 13 Νοεμβρίου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 8  Νοεμβρίου 2023 - Αρ. Πρωτ: 5719

Στην ίδια κατηγορία