ΕΕΤΤ - Αποτελέσματα Διαβούλευσης: Τροποποίηση Κανονισμού Τελών Ραδιοφάσματος για Προσωρινή Χρήση.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων, όπως ισχύει, αναφορικά με τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση.Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 8η Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2022 και σε αυτή συμμετείχαν οι:

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε. (πλέον NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA Μ.Α.Ε.)

VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ (Απ. 375/10, ΦΕΚ 314/Β/16-04-2006) η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αυτούσιες τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων που δεν έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και επομένως δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

Δείτε στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων.

Διαβάστε Σχετική Ανάρτηση στην Τεχνολογική Πύλη μας

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ - 28 Φεβρουαρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία