Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γ.Δ. Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων για τη Σύναψη 13 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν τις παραγωγές και τις έκτακτες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης και της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:α) Για το έργο της εικονοληψίας, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να συνάψει δέκα (10) συμβάσεις μίσθωσης έργου.
β) Για το έργο της μίξης εικόνας για τις αθλητικές μεταδόσεις, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου.
γ) Για το έργο της αναπαραγωγής βίντεο για τις αθλητικές μεταδόσεις, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2021, με δικαίωμα παράτασης.

Διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 02.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΕΡΤ - 26 Μαρτίου 2021