Τροποποίηση όρων διακήρυξης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμμετοχής διαγωνισμού προμηθείας ενός OB VAN & 8 HD cameras της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την τροποποιήση των όρων του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERASΚατεβάστε την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.» σε μορφή pdf.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σε μορφή pdf.

Κατεβάστε την απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf.

Κατεβάστε τη νέα απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ - 11-11-2019

 

 

Στην ίδια κατηγορία