Διευκρινήσεις για Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED για Κάλυψη Αναγκών Studios της ΕΡΤ AE.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Ανακοίνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης μας:Διαβάστε τις Διευκρινήσεις

Διαβάστε στην Τεχνολογική Πύλη μας για τον σχετικό Διαγωνισμό.

Δείτε εδώ τον Διαγωνισμό

Πληροφορίες Εδώ.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - 07/06/2023

Στην ίδια κατηγορία