ΕΡΤ: Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης ταινιών (Ταινία MAN OF THE HOUSE), βάσει διατάξεων Ν. 3905/10.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 12ο : Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης ταινιών, βάσει των διατάξεων του Ν. 3905/10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμπαραγωγών, της Διευθύντριας Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 2024/226/29.03.2024, αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί, για τους αναφερόμενους στην ανωτέρω εισήγηση λόγους, την ΑΔΣ 4691/13.04.2022 ως προς την χρηματοδότηση της ακόλουθης κινηματογραφικής παραγωγής:

ΤΙΤΛΟΣ: MAN OF THE HOUSE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANDAMION MURATAJ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AKRAN – ROMANNA LOBACH

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 30.000,00€

Κατά τα λοιπά η ΑΔΣ 4691/13.04.2022 ισχύει ως έχει.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6171

Στην ίδια κατηγορία