ΕΡΤ: Ενίσχυση Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 342 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-09-2023Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης.
Παρέστησαν επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 22°: Ενίσχυση Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. : 2023/107/27.09.2023, σχετικά με την ενίσχυση Φεστιβάλ και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί από 2 έως 12 Νοεμβρίου 2023, με το ποσό των 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ και την απονομή τριών βραβείων ύψους 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, όπως και τα προηγούμενα έτη, και ενός νέου βραβείου ύψους 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική, για το οποίο θα αποφασίσει 3μελής Επιτροπή που θα ορισθεί από την ΕΡΤ.

Ανταποδοτικά το 64° Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προσφέρει στην ΕΡΤ:

■    Αποτύπωση του εταιρικού λογοτύπου της ΕΡΤ, καθώς και των επιμέρους λογοτύπων των Μέσων της ΕΡΤ που θα προωθήσουν επικοινωνιακά το Φεστιβάλ σε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό (κατάλογοι, αφίσες, προσκλήσεις, newsletter κλπ) πρώτα στη σειρά.

■    Τοποθέτηση και ανάρτηση ειδικών banner (outdoor banner, rollup banner, πανό κα) σε περίοπτη θέση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, τα οποία θα παραδοθούν στους διοργανωτές κατόπιν συνεννόησης.

■    Ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις της ΕΡΤ, χωρίς καταβολή ανταλλάγματος, στον επίσημο κατάλογο της διοργάνωσης (ολοσέλιδη, τετράχρωμη καταχώρηση) στον κατάλογο της Αγοράς και στην εφημερίδα Πρώτο Πλάνο.

■    Αναφορά της ΕΡΤ και των Μέσων της, ως χορηγών επικοινωνίας, σε δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου και λοιπές παρουσιάσεις.

■    Αναφορά της ΕΡΤ ως χορηγού επικοινωνίας στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ.

■    Το λογότυπο της ΕΡΤ ή τηλεοπτικό σποτ μέγιστης διάρκειας 30 δευτερολέπτων θα προβάλλεται πριν από την έναρξη των ταινιών καθ' όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

■    Διάθεση προσκλήσεων σε διακεκριμένη θέση.

■    Διάθεση προσκλήσεων για ακροατές και τηλεθεατές.

■    Παραχώρηση δικαιώματος μαγνητοσκόπησης στην ΕΡΤ ΑΕ των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ και τηλεοπτικής ή/και ραδιοφωνικής τους μετάδοσης.

■    Φιλοξενία πέντε στελεχών της ΕΡΤ, σε περίπτωση που χρειαστεί.

■    Φιλοξενία τριών μελών της κριτικής Επιτροπής.

■    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ενός web banner της ΕΡΤ και ανάρτηση ενός web banner της ΕΡΤ στο newsletter του Φεστιβάλ.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΡΤ και του Φεστιβάλ, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 28.09.2023 - Αρ. Πρωτ.: 5727

Στην ίδια κατηγορία