ΕΡΤ2 - Οι δρόμοι της ανάπτυξης - «Ακρόπολη: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης» 09.06.2019.

Με τον Θάνο Δεσποτόπουλο. Η νέα ειδησεογραφική και ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ2, «Οι δρόμοι της ανάπτυξης», παραγωγής 2019, είναι ένα οδοιπορικό που καταγράφει την πορεία, αλλά και τις δράσεις των έργων υποδομής που επενδύονται στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, με τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).Η εκπομπή αποτυπώνει την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος και, ανά περίπτωση, τα στάδια υλοποίησης του εκάστοτε έργου.

Ωστόσο, παράλληλα αναζητεί, τεκμηριωμένη απάντηση σε εκείνες τις συνθήκες διαβίωσης που προάγουν την κοινωνία των πολιτών και αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.

Με συνεντεύξεις από στελεχιακό επιστημονικό και εποπτικό δυναμικό, αλλά και επικαιροποιημένο αρχειακό οπτικό υλικό, εξιστορεί τα στάδια υλοποίησης του κάθε επιχειρησιακού έργου, στους τομείς: της οικονομίας, του πολιτισμού, της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, της τοπικής μονάδας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Οι δρόμοι της Ανάπτυξης» οδηγούν τον τηλεθεατή σε ένα περιεχόμενο που υποδεικνύει ότι η πράξη είναι αποτελεσματική όταν είναι λειτουργική.

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στις 13:00
Επεισόδιο 10ο: «Ακρόπολη: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης»

Το συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζει τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης της Ακρόπολης -Παγκόσμιο Σύμβολο Πολιτιστικής Κληρονομιάς-  τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ενταχθεί στα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την υποστήριξη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για ένα μεγάλο επεμβατικό έργο που αφορά στα δομικά υλικά συντήρησης και αποκατάστασης του Παρθενώνα και του Τείχους των Αθηνών που με την πάροδο των αιώνων έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και φθορές. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μακροβιότητα των μνημείων της Ακρόπολης, οι ειδικοί επιστήμονες καλούνται να σχεδιάσουν και κυρίως να εφαρμόσουν τα καταλληλότερα υλικά και νέες τεχνικές συντήρησης.

Το πεντελικό μάρμαρο της Ακρόπολης, παρότι είναι ένα εξαιρετικό υλικό από άποψη ανθεκτικότητας στο χρόνο, έχει διαβρωθεί στο πέρασμα της Ιστορίας από υδάτινα στοιχεία οξείδωσης και πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί ρήγματα και ρωγμές στην επιφάνειά  του.

Η κατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης είναι αναστρέψιμη, αφού με τις νέες τεχνικές στερέωσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης και συμπλήρωσης με νέα δομικά υλικά, είναι εμφανής ο μεθοδικός συντονισμός άρσης της επικείμενης διάβρωσης.

Η κάμερα με συνεντεύξεις από τα καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη και το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό, που έχουν εργασθεί στα έργα της Ακρόπολης, ερευνά και προβάλλει το συντονισμένο και μακρόπνοο έργο ολοκλήρωσης του μνημείου των μνημείων.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ - 6 Ιουνίου 2019

Στην ίδια κατηγορία