ΟΤΕ : Ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Albania στην Albania Telecom Invest AD.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ») ανακοινώνει, σε συνέχεια του από 16 Ιανουαρίου 2019 Δελτίου Τύπου, ότι ολοκληρώθηκε εχθές η πώληση ολόκληρου του ποσοστού που κατείχε στην Telekom Albania Sh.A. προς την Albania Telecom Invest AD, έναντι συνολικού τιμήματος €50 εκατ.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου -Όμιλος ΟΤΕ - 8 Μαΐου 2019