ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ): Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε ακολούθως την Πρόσκληση του ΠΑΣΥΜΗΤΕ:Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
 
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε ομόφωνα και συγκαλεί την ετήσια  
 
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
στις  6  Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
στο  Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή
 
Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:  

1.    Επιχειρησιακή  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  

2.    Διοικητικός  Απολογισμός

3.    Οικονομικός  Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.

4.    Οικονομικός  Προϋπολογισμός

Η  προσέλευση  όλων  είναι  αναγκαία  και  απαραίτητη.

Για τη  συμμετοχή  όλων  στη Γ.Σ. το  Δ.Σ. του   Συλλόγου κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από 13:00 έως 16:00 της 6ης Δεκεμβρίου. Για τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν στην Περιφέρεια και δεν μπορούν να μετακινηθούν θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 
Υπογραμμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους  κανόνες και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον Covid – 19, όπως  προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές. Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος εξασφάλισε τη χρήση των αναγκαίων χώρων και τεχνικών μέσων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
 
Γαβριήλ  Κασιμάτης                         Χρήστος Γιαννόπουλος

Πληροφορίες: www.pasimite.gr

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ) - Αγία Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία