ΕΙΙΡΑ: #13 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & Ρ/Φ Σταθμών Αττικής.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας μέτρησης της  ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής, για την περίοδο 06/04 έως 26/04/2021 και 11/05 έως 14/06/2021..
Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος» της καλυπτόμενης περιοχής, των ατόμων 15 έως 70 ετών, με τόπο κύριας κατοικίας το σύνολο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των περιοχών Αγκιστρίου, Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος και Ύδρας.Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2020, τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. – 2011) προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο πληθυσμό στο Ν. Αττικής.
Ο πληθυσμός αυτός είναι 2.649.863 άτομα.

Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2019, τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. – 2011) προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο πληθυσμό στο Ν. Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 2.661.600 άτομα.

Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.763 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 06/04 έως 26/04/2021 και 11/05 έως 14/06/2021. Τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε 2 εβδομάδες διακοπή της έρευνας πεδίου λόγω Πάσχα. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 09/02/2021 έως 05/04/2021.

Να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, στη χώρα μέχρι τον Απρίλιο υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, αλλά τον Μάιο του 2021 ξεκίνησε η άρση των μέτρων με άνοιγμα των σχολείων, της εστίασης, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, των ελεύθερων μετακινήσεων και άλλων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται εξ ημισείας από τις εταιρείες ερευνών MRB HELLAS S.A και GLOBAL LINK S.A., μέλη του ΣΕΔΕΑ, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες.

Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας και επεξηγήσεις για την έρευνα:

Η Ταυτότητα της Έρευνας

- Η έρευνα μέτρησης της  ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής υλοποιείται, μέσω συνεχούς τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά (50%) και κινητά τηλέφωνα (50%) όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού, τυχαία επιλεγμένου βάσει του τηλεφωνικού του αριθμού.

- Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος» της καλυπτόμενης περιοχής, των ατόμων 15 έως 70 ετών, με τόπο κύριας κατοικίας το σύνολο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των περιοχών Αγκιστρίου, Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος και Ύδρας.

- Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2020, τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 2011) προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο πληθυσμό στο Ν. Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 2.649.863 άτομα.

- Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.763 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 06/04 έως 26/04/2021 και 11/05 έως 14/06/2021. Τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε 2 εβδομάδες διακοπή της έρευνας πεδίου λόγω Πάσχα. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 09/02/2021 έως 05/04/2021.

- Να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, στη χώρα μέχρι τον Απρίλιο υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, αλλά τον Μάιο του 2021 ξεκίνησε η άρση των μέτρων με άνοιγμα των σχολείων, της εστίασης, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, των ελεύθερων μετακινήσεων και άλλων.                                                                                                                                              

- Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μέλη του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματοποιείται από την εταιρεία MRB HELLAS S.A και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία GLOBAL LINK S.A. Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

- Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της  Eurostat.

- Αξίζει να σημειώσουμε ότι  τον Μάιο 2021 δημοσιεύθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το έτος  2020. Έτσι, για την στάθμιση των στοιχείων της παρούσας περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία, όπως έχει συμφωνηθεί να γίνεται κάθε χρόνο όταν αυτά δημοσιεύονται. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την πλέον αντιπροσωπευτική εικόνα.   

Ορισμοί

Η Έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου & των ραδιοφωνικών σταθμών ακολουθεί τη μέθοδο «Day-after recall». Με σημείο αναφοράς λοιπόν την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης καλύπτει το 24ώρο από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας που γίνεται η συνέντευξη.  

- Ακροατής ραδιοφώνου / ακροατής ενός σταθμού : Το άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης περιόδου από 06:00 π.μ. έως τις 06:00 π.μ., άκουσε ραδιόφωνο / σταθμό έστω και για 5 λεπτά εντός ενός ημιώρου του 24ωρου αναφοράς.

- Μέσο ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών (Μέση ημερήσια Κάλυψη) : Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού & επί των ακροατών της έρευνας) που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό  κατά την περίοδο της μέτρησης

- Μέση Διάρκεια ακρόασης Ραδιοφώνου / σταθμού ανά ακροατή : Μέσος ημερήσιος χρόνος ακρόασης ραδιοφώνου / σταθμού, από τους ακροατές ραδιοφώνου / σταθμού, κατά την περίοδο της μέτρησης εκφρασμένος σε λεπτά της ώρας.

- Μερίδιο Ακροαματικότητας : Συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ραδιοφωνικού σταθμού κατά την περίοδο της μέτρησης  ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών.

Σημείωση: Διεξαγωγή Συνεντεύξεων προς το τέλος του 2ου lockdown στην Αττική (Απρίλιος) για την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 αλλά κυρίως στην άρση των μέτρων με άνοιγμα σχολείων / εστίασης / ελεύθερων μετακινήσεων κ.α. (Μάιος -Ιούνιος)

Διμηνιαίο Δελτίο Τύπου: Ακροαματικότητα Ραδιοφώνου & Ραδιοφωνικών Σταθμών στο Ν. Αττικής

 

Για την ΑΕΜΑΡ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ (Eνωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών) και την ΕΔΕΕ (Eνωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα.

Παρατηρήσεις: Πηγή - Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) -  Ιούνιος 2021