ΠΕΙΡΑΣ: Πόθεν Έσχες - Παράταση!

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 καθώς και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021 (ν.4753/2020 αρθ. 59).Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 22 Δεκεμβρίου 2020