ΟΜΕΔ: Μεσολαβιτική Πρόταση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΕΤΙΤΑ/ΕΤΙΤΒΕ - ΕΙΤΗΣΕΕ (Β. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ).

Τελικώς δεν είχαν θετική έκβαση οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ενώσεων των Εργαζομένων-Τεχνικών της Τηλεόρασης, δηλαδή της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης (ΕΤΙΤΑ και ΕΤΙΤΒΕ) και της  Ένωσης Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ). Συνεπώς τον λόγο έλαβε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων που καταλήγουν στη διαιτησία, κάποιοι κερδίζουν κάτι και κάποιοι δεν κερδίζουν όλα όσα επιθυμούν.
Στην εν λόγω περίπτωση ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη διαιτησία δεν έχει αποδεχθεί το αίτημα των Ενώσεων των Εργαζομένων η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) να καλύπτει και τους εργαζομένους στις θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν στους Ιδιοκτήτες των Τ/Σ.
Από την άλλη πλευρά τα αιτήματα της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη μείωση των μισθολογικών κλιμακίων και για κατώτατο μισθό τα 587 ευρώ (μεικτά), αλλά και για τηλεοπτικά συνεργεία ενός τεχνικού (μονομελές) δεν έγινα αποδεκτά.

Μένει στις δύο πλευρές να εγκρίνουν-αποδεχθούν τους όρους της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως πρότεινε ο ΟΜΕΔ για του εκπροσώπου του.

Κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε το pdf αρχείο με την πρόταση του ΟΜΕΔ.

Πληροφορίες: ΕΤΙΤΑ

Παρατηρήσεις: Πηγή - ΕΤΙΤΑ - 27 Μαρτίου 2018