Παρέμβαση ΕΙΙΡΑ για τη διαχείριση και απόδοση των δικαιωμάτων στους δημιουργούς.

H απορρυθμισμένη λειτουργία της αγοράς πνευματικών δικαιωμάτων λόγω της πρόσφατης ανάκλησης άδειας της ΑΕΠΙ, χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργική μετάβαση, η αυτονόητη συνθήκη διασφάλισης της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση και απόδοση των δικαιωμάτων στους δημιουργούς, καθιστά, κατά την ΕΙΙΡΑ, επιτακτική την άμεση συνεργασία και συνεννόηση των εμπλεκόμενων εταίρων, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών.Ειδικότερα, η ΕΙΙΡΑ, στην προσπάθειά της να έρθει σε συνεννόηση τόσο με τον υφιστάμενο αυτή τη στιγμή ΟΣΔ (ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ), όσο και με την Ειδική Υπηρεσία Εκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), διαπίστωσε ότι πολλά ζητήματα που συνδέονται με την απαιτούμενη ασφάλεια και την αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά παραμένουν δυστυχώς αδιευκρίνιστα. Στο παρόν στάδιο δεν είναι ξεκάθαρο: α) ποιο ρεπερτόριο εκπροσωπεί ο κάθε ένας εκ των άνω οργανισμών, β) εάν στα παραχωρούμενα σε αυτόν δικαιώματα (είτε από Ελληνες δημιουργούς είτε από αλλοδαπούς ΟΣΔ) περιλαμβάνεται και η ραδιοφωνική μετάδοση και γ) από ποιο χρονικό σημείο.

Επίσης, η πρόταση των δύο πιο πάνω οργανισμών για την καταβολή αμοιβής οριζόμενη σε ποσοστό 2,2% επί των διαφημιστικών εσόδων των σταθμών κατ’αναλογία του ρεπερτορίου τους (pro rata) δεν επιλύει τα παραπάνω ζητήματα. Και αυτό διότι, με την έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου για την καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος, θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός του ποσοστού που εκπροσωπεί ο κάθε οργανισμός στο σύνολο του μεταδιδόμενου ραδιοφωνικού προγράμματος. Πέρα από τις πρακτικές δυσχέρειες μιας τέτοιας διαδικασίας (με τα ραδιόφωνα να κινδυνεύουν να λειτουργούν ως … διαιτητές), υπάρχει ο κίνδυνος είτε να προκύψουν ποσοστά που θα υπερβαίνουν το 100% του συνολικού ρεπερτορίου (εάν π.χ. ο ένας οργανισμός ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί το 50% του εκπεμπόμενου από ένα ραδιόφωνο ρεπερτορίου και ο άλλος το 55%…) είτε να εμφανιστούν τρίτοι δικαιούχοι (δημιουργοί ή ΟΣΔ), ισχυριζόμενοι ότι δεν εκπροσωπούνται καθόλου από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς.

Ήδη, μεμονωμένοι εκδότες, στρεφόμενοι εναντίον των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, διεκδικούν την καταβολή δικαιωμάτων για ρεπερτόριο που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν.

Με αυτές τις διαπιστώσεις, και με σταθερή επιδίωξη την ομαλοποίηση της αγοράς και της προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών, η ΕΙΙΡΑ ζήτησε με επιστολή της προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), κοινοποιώντας το περιεχόμενο στην Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Μ. Ζορμπά, καθώς και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και την ΕΥΕΔ, να προγραμματιστεί συνάντηση των τριών εμπλεκομένων μερών, υπό την αιγίδα του ΟΠΙ, με στόχο την εξευρεση λύσεων.

Η ΕΙΙΡΑ, ήδη από το 2017, με αφορμή τη συζήτηση και εν τέλει την ψήφιση του νόμου 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη λειτουργία Ενιαίου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των στιχουργών και των μουσικοσυνθετών, επισημαίνοντας ότι μόνο δι΄αυτής της οδού θα διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και θα αποφευχθούν φαινόμενα μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΙΙΡΑ - 30 Νοεμβρίου 2018

Στην ίδια κατηγορία