Θέματα Περιφερειακών και Εθνικής Εμβέλειας Τ/Σ στη 16η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Τρίτη 17 Μαρτίου 2020).

Η 16η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALERT» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 Ν.4173/20ΐ3, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 113/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΣΗ 6/3/2020)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «IONIAN CHANNEL» πρώην ΕΡΖ, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση μετοχών εταιρείας- φορέα τηλεοπτικού σταθμού. (Φ.283/2019). (από αναβολή 18.2.2020)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SAT TV» Νομού Σάμου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 88/2006 και 104/2009 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ.294/2019) (από αναβολή 18.2.2020)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 15 παρ. 2 του Σ., αρ. 2 παρ. 1 του Κανονισμού με αρ. 2/1991,αρ. 1 παρ. 1 εδ. β του Ν.2328/1995, άρ. 1 παρ. 1 του Ν.3592/2007 και αρ. 1 παρ. 2 του Ν.4339/2015-ποιότητα προγράμματος.
Εκπομπή «Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο» 2/3/2016. (Φ.317/2019) (από αναβολή 18.2.2020)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΝΑ TV» Νομού Φθιώτιδας,για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης 73/2012 του ΕΣΡ .(Φ.120/2017)

Παρατηρήσεις: Ημερησία Διάταξη - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 12 Μαρτίου 2020 - Αρ. Πρωτ : 1156

Στην ίδια κατηγορία