Θέματα Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών που θα εξεταστούν κατά την 4η Συνεδρίαση (21-1-2020) του ΕΣΡ.

Η 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AE CHANNEL THESSALONIKI», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής και αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 215/2019)
(από αναβολής 3.12.2019- ανευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO NORTH 98» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007- ενδεχόμενη παράνομη μεταβολή φυσιογνωμίας προγράμματος (Φ. 213/2019)
(από αναβολής 3.12.2019- ανευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AEPSILON ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» πρώην «TV ΔΕΛΤΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής και αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 80/2019 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 214/2019)
(από αναβολής 3.12.2019- ανευ κλητεύσεως)

4.    Ακρόαση του συνδίκου πτωχεύσεως της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ V FM 88,3 ΦΜ ΑΕ» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά αίτηση θεραπείας κατά της με αρ. 121/2018 απόφαση του ΕΣΡ (Φ. 18/2019)

5.    Ακρόαση της «N. S. P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «SPORT 24 RADIO 103,3» νομού Αττικής για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβίβασης μετοχών (Φ. 306/2015 και 327/2015)
(από αναβολή 16.12.2019- άνευ κλητεύσεως)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «YOU FM» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 53 του Ν 2778/1999 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ321/2019)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FREE 101,1» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 53 του Ν 2778/1999 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.
(Φ. 320/2019)

Παρατηρήσεις: Πηγή - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης