ΕΣΡ: 2 Ιδιωτικά Κανάλια Εθνικής Εμβέλειας, 1 Δημόσιο Κανάλι και 1 Δημόσιος Ρ/Φ Σταθμός στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 09-04-2024.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND» (A.M. 25), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 σε συνδυασμό με την Οδηγία 1/17.7.2007 του ΕΣΡ- χρήση ένδειξης «πλάνα αρχείου» καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης μαγνητοσκοπημένου υλικού, πλάνων αρχείου, αποσπασμάτων κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, χρήση ένδειξης (Ε) της επανάληψης σε όλες τις εκπομπές που επαναπροβάλλονται
(Εκπομπή: «Όλοι οι καλοί χωράνε» 13.1.2017) ) (Φ. 354/2017)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ1», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26 παρ. 4,5 & 7 του Π.Δ/τος 109/2010, το άρθρο 9 παρ. 1 & 3 και το άρθρο 10 παρ. 1 του Καν. 2/1991την Υ.Α.6138/Ε/17.3.2000 (ΦΕΚ Β'345/17.3.2000)- προστασία ανηλίκων-σήμανση.
(Ελληνική ταινία: «Η Αγάπη είναι Ελέφαντας», 19.8.2017) (Φ. 465/2017)
 
3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΡΑ Σπορ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 3 παρ. 17 του Ν. 2328/1995,το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η' του Π.Δ/τος 109/2010, το άρθρο 2 παρ. δ' και το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991, το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ' του Ν. 1730/1987, το άρθρο 9 γ παρ. 1&4 και το άρθρο 9 δ παρ. 1 του Ν. 2251/1994- παραπλανητική διαφήμιση.
(ροή προγράμματος 26.8.2017, 13.00-14.00, διαφημιστικό μήνυμα συμπληρώματος διατροφής «Granus») (Φ. 465/2017)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» (A.M. 22), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 106 παρ. 2 και το άρθρο 5Α παρ. 1 και 14 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 1, το άρθρο 11 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 2 και το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 10 παρ. 1&2 και το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4443/2016, το άρθρο 2 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 1&2 του Π.Δ. 77/2003, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979- ελευθερία έκφρασης, δυσμενείς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού (αξία ανθρώπου)
(εκπομπή «Καλημέρα» 14.10.2023) (Φ. 265/2023)

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 9 Απριλίου 2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 5 Απριλίου 2024 - Αρ. Πρωτ: 1846

Στην ίδια κατηγορία