Η ΕΙΤΗΣΕΕ ζητά την απόσυρση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με μεγάλη έκπληξη και προβληματισμό η ΕΙΤΗΣΕΕ πληροφορήθηκε ότι αναρτήθηκε για διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς».Είναι άραγε η «Ελλάδα 2.0» του ψηφιακού μετασχηματισμού συμβατή με εθνοκεντρικές και αναχρονιστικές νοοτροπίες κρατικών παρεμβάσεων της δεκαετίας του 1980;

Η εσωστρέφεια και η διακρατικών παρεμβάσεων εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων αποτελούν την απάντηση της αρμοόδιας Υπουργού στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα;

Σε ποια άλλη χρονική περίοδο της χώρας μας, αποτέλεσε επιδίωξη του αρμόδιου Υπουργού να επεμβαίνει στον πυρήνα του περιεχομένου της καλλιτεχνικής δημιουργίας;

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που συγκρούεται τόσο με το Σύνταγμα όσο και με το Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς περιορίζει αθέμιτα την επιχειρηματική ελευθερία των μελών μας, που αποτελούν τον πυρήνα των Ελλήνων παραγωγών.

Προβληματικές είναι τόσο οι ρυθμίσεις που αφορούν στη ραδιοφωνία -οι οποίες και θα προκαλέσουν ευθέως συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού- όσο και εκείνες που αφορούν στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα, προκαλώντας οξύτατες γραφειοκρατικές δυσχέρειες και αναστάτωση σε έναν ολόκληρο επιχειρηματικό κλάδο, που άπτεται του τουριστικού προϊόντος της χώρας, καθώς και στη σχέση των εν λόγω επιχειρήσεων με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

Ειδικά όμως, όσον αφορά στις προβλέψεις του άρθρου 12, είναι προφανές ότι η αρμόδια Υπουργός επιχειρεί στην πραγματικότητα, αφενός μεν να επέμβει στην ελευθερία των παραγωγών να επιλέγουν οι ίδιοι τα έργα στα οποία θα επενδύσουν τα χρήματά τους, αφετέρου δε να εξαναγκάσει τους Έλληνες παραγωγούς να επιβάλλουν στους Έλληνες δημιουργούς τον τρόπο με τον οποίον αυτοί θα εκφραστούν.

Στην εποχή των παγκόσμιων κυρίαρχων πλατφορμών παροχής οπτικοακουστικού προγράμματος, το άρθρο 12 απλώς αποσκοπεί στην ικανοποίση συγκεκριμένων συντεχνιακών συμφερόντων.

Η ΕΙΤΗΣΕΕ, ως εκπρόσωπος των τηλεοπτικών Οργανισμών εθνικής εμβέλειας, οι οποίοι συμβάλλουν κατά 80% στις ετήσιες επενδύσεις παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα, ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) - 13 Μαρτίου 2024