ΕΣΡ: 2 Ρ/Φ Σταθμοί, 3 Τ/Σ & 1 Εταιρεία Δημοσκοπήσεων στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης Τρίτης 9 Ιανουαρίου 2024.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «CAPITAL RADIO» Ν. Ρεθύμνου (AM 1070), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) αίτημα μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας από τη σύσταση του μέχρι και σήμερα. γ) ενδεχόμενη αλλαγή συχνότητας (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007)
(Φ. 1188/2009) (από αναβολή 14/11/2023)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΟΡΤ TV» Ν. Ηλείας (A.M. 44), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών. (Φ.423/2015)

3.    Ακρόαση της εταιρίας «GOOD AFFAIRS ΙΚΕ» για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιριών δημοσκοπήσεων. (Φ. 161/2023).
 
4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Ν. Θεσσαλονίκης (A.M. 58), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού . (Φ.190/2023)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΡΗΤΗ TV1» Ν. Χανίων (A.M. 148), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού . (Φ.189/2023)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.136/2018)

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 9 Ιανουαρίου 2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2024 - Αρ. Πρωτ: 24

Στην ίδια κατηγορία