ΕΣΡ: 3 Τηλεοπτικοί Σταθμοί στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL» (A.M. 23), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος β) το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - περί προσβολής αξιοπρέπειας διαγωνιζομένων και τηλεθεατών (Φ. 4/2023) (εκπομπή GNTM 19,20,26,27.9.2022, 3,4.10.2022 και 1,14,11.2022)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» (A.M.46), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 5 του Π.Δ. 77/2003 περί ακριβούς μετάδοσης γεγονότων, β) το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 του Π.Δ. 77/2003, περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και ρητορικής μίσους.
(Φ.    273/2022) (εκπομπή «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα»,
19.11.2020)

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA» (A.M.19), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) τα άρθρα 15 παρ. 2 και 21 του Συντάγματος, το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4779/2021,τα άρθρα 1, 2 και 4 της ΥΑ 106/2019- περί προστασίας ανηλίκων και σήμανσης εκπομπών, β) το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. α του Ν. 4779/2021, το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 - περί παρουσίασης ανήλικου δράστη αξιόποινων πράξεων, γ) το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, το άρθρο 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003- περί δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων, δ) το άρθρο 11 παρ. 6 του Π.Δ. 77/2003, δεύτερο παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003- περί απαγόρευσης δημοσιοποίησης εγγράφων της ποινικής προδικασίας και στάθμισης συμφερόντων , ε) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1    του Ν. 3592/2007, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 2    παρ. 3 του Ν. 4173/2013 για την ΕΡΤ Α.Ε., το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 77/2003 -περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος.
(Φ. 24/2023) (εκπομπή Tlive 27.12.2θ22)

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2023 - Αρ. Πρωτ: 6055

Στην ίδια κατηγορία