ΕΣΡ: Ακροάσεις Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών αλλά και Διαδικτυακών Μέσων στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 12ης Σεπτεμβρίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» Ν. Κορίνθου (A.M. 121), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του σταθμού. (Φ. 41/2023)
(από αναβολή 25/4/2023-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΟΡΤ TV» Ν. Ηλείας (A.M. 44), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών . (Φ.423/2015)
(από αναβολή 13/6/2023- άνευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SMILE» Ν. Αττικής (A.M. 4), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ.93/2023)
(από αναβολή 13/6/2023-άνευ κλητεύσεως)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «CAPITAL RADIO» Ν. Ρεθύμνου (A.M. 1070), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού.
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας από τη σύσταση του μέχρι και σήμερα. γ) ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού λόγω αλλαγής συχνότητας (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007)
(Φ. 1188/2009)
(από αναβολή 25/4/2023-άνευ κλητεύσεως)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHLETIC RADIO 104,2» Ν. Ηρακλείου (Α.Μ. 202), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση για έγκριση αλλαγής κέντρου εκπομπής. (Φ. 275/2019)
Ακρόαση του κ. Δημητρίου Γιαννόπουλου, ως φορέα της υπηρεσίας με το όνομα «STRATON WEATHER AGENCY» για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση για έγκριση γραμμικής υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσω του διαδικτύου και μέσω των συνδρομητικών πλατφορμών. (Φ.142/2023)
(από αναβολή 18/7/2023-άνευ κλητεύσεως)

7.    Ακρόαση της εταιρίας «GLOBAL ANALYSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιριών δημοσκοπήσεων. (Φ. 157/2023).

8.    Ακρόαση της εταιρίας «GOOD AFFAIRS ΙΚΕ» για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιριών δημοσκοπήσεων. (Φ. 161/2023).

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «IRIDA» Ν. Δωδεκανήσου (Α.Μ. 16), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση έγκρισης μεταβίβασης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 43/2020 του ΕΣΡ. (Φ. 1/2023)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023 - Αρ. Πρωτ: 4419

Στην ίδια κατηγορία