ΕΣΡ: Ανακοίνωση για ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές – τελευταία ενημέρωση Σάββατο 3/6/2023.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κρίνεται χρήσιμο να αναρτηθούν (και αναρτώνται κατωτέρω) όλες οι ερωτήσεις που είχαν εγγράφως απευθυνθεί και οι αντίστοιχες απαντήσεις που είχαν δοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά την διαδικασία:α) Των Εθνικών Εκλογών της 07/07/2019.

β) Των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019.

γ) Των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2019.

δ) Των Εθνικών Εκλογών της 21/5/2023.

Ακολουθούν πρόσθετες ερωτήσεις/απαντήσεις για τις Εθνικές Εκλογές της 25/6/2023.Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΡ - 3/6/2023

Στην ίδια κατηγορία