ΕΣΡ: 4 Ρ/Φ Σταθμοί, 2 Τηλεοπτικά Κανάλια & 2 Εταιρείες Δημοσκοπήσεων στη Συνεδρίαση Τρίτης 24 Απριλίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.136/2018)
(από αναβολή 13/3/2023)

2.    Ακρόαση της εταιρείας «ICOMM CALL CENTER IKE», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. (Φ.265/2022)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» Ν. Κορίνθου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του σταθμού. (Φ. 41/2023)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «α.ΝΕΤ» Ν. Μεσσηνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του σταθμού. (Φ. 17/2023)
 
5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 107,7» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.11/2016)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «CAPITAL RADIO» Ν. Ρεθύμνου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού.
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας από τη σύσταση του μέχρι και σήμερα. γ) ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού λόγω αλλαγής συχνότητας (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007)
(Φ. 1188/2009)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO CITY» Ν. Δωδεκανήσου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ. 19/2023)

8.    Ακρόαση της εταιρείας «E-VOICE RESEARCH ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΚΕ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. (Φ.87/2023)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 25 Απριλίου 2023 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΡ - Αθήνα, 20 Απριλίου 2023 - Αρ. Πρωτ: 1925

Στην ίδια κατηγορία