ΕΚΟΜΕ ΑΕ: Πληρωμή Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές ΑΕ για Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας Σ'ΑΓΑΠΑΩ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ.

Διαβάστε ακολούθως το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Ολοκλήρωση της Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας Σ'ΑΓΑΠΑΩ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ της Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές ΑΕ:ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ 564.992,02€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ 564.992,02€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    Η ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ                                           ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ    

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ ( ΕΚΟΜΕ ΑΕ ) - Αθήνα 21/2/2023 - Αρ.Εντάλματος 38-78/190

Στην ίδια κατηγορία