Η AETA Audio Systems ενσωματώνει αλγόριθμους κωδικοποίησης AAC LD-ELD σε όλα τα Προϊόντα Παραγωγής της από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η AETA κατανοεί ότι κάποιοι πελάτες δεν διαπιστώνουν πάντα ότι η εργασία με τον αλγόριθμο OPUS μπορεί να μην είναι κατάλληλη για τη ροή εργασίας τους, αλλά και ότι οι AAC LC και HE μπορούν να δημιουργήσουν υπερβολική καθυστέρηση.Ως εκ τούτου, η AETA αποφάσισε να ενσωματώσει αλγόριθμους κωδικοποίησης AAC LD-ELD σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους ώστε να απλοποιήσει και πάλι το παιχνίδι της επικοινωνίας.

Πληροφορίες: www.aeta-audio.com/en & Bon Studio*
* Διανομέας Ελλάδος


Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - AETA Audio Systems - Ιούνιος 2021