το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 11:09

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων ΕΡΤ Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ.

Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.054.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 850.000,00€ και ΦΠΑ : 204.000,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για όλα τα είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 365 ημέρες.

H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Κατεβάστε τη περίληψη της διακήρυξης


Κατεβάστε τη διακήρυξη

 

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ - 06-02-2019

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 11:23

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group