το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 17:48

Παράταση-τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της Digea - Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ.

Στην Αθήνα, σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 11ο : Παράταση - τροποποίηση σύμβασης με την Digea αμοιβαίας παροχής πρόσβασης και ευκολιών σε υποδομές κέντρων εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2738/31.12.2018 και την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει και εγκρίνει την παράταση - τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της Digea - Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ για την παροχή πρόσβασης σε υποδομή/ευκολίες σε Κέντρα Εκπομπής Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σήματος. Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ ΑΕ παρέχει προσωρινά την άδεια χρήσης υλικών υποδομών και ευκολιών σε Κέντρα Εκπομπής Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σήματος και αφορά παροχή δυνατότητας πρόσβασης και εγκατάστασης εξοπλισμού σε 21 θέσεις, με έξοδα της αντισυμβαλλομένης, στις οποίες ο ψηφιακός πάροχος δεν διατηρεί ούτε δύναται να δημιουργήσει εγκαταστάσεις. Το συνολικό, ετήσιο τίμημα που θα καταβάλλει η ανωτέρω εταιρία προς την ΕΡΤ ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 46.800,00 € πλέον ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η ΕΡΤ ΑΕ έχει αιτηθεί την παροχή πρόσβασης σε υποδομές και ευκολίες σε Κέντρα Εκπομπής Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σήματος σε 15 θέσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν στο άρθρο 2 της υπογραφείσας από 18/02/2016 σύμβασης. Το συνολικό, ετήσιο τίμημα που θα καταβάλει η ΕΡΤ προς την ανωτέρω εταιρία ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 € πλέον ΦΠΑ.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για 2 έτη ήτοι από την 7η Φεβρουαρίου 2019 έως την 6η Φεβρουαρίου 2021.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 17.1.2019 - Αρ. Πρωτ. : 2538

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 17:53

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group