το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 15:58

Απόφαση ΕΕΤΤ: Όροι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη λήψη Απόφασης σχετικά με τους όρους χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz.

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11πμ θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΤΤ στο Μαρούσι παρουσίαση των βασικών σημείων της ανωτέρω Απόφασης για διευκόλυνση

των ενδιαφερομένων. Παρακαλείστε εφόσον σκοπεύετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας τον φορέα

σας και τον αριθμό των ατόμων που θα παρεβρεθούν.

 

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΑΠ 871/4/5-11-2018 της ΕΕΤΤ:

 

Μαρούσι, 5-11-2018
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 871/4

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Όροι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗζ και 24,25-27,5 GHz
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

 

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4070/10-4-2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) όπως ισχύει,
2. Την Εκτελεστική Απόφαση 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της Απόφασης 2008/411/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3400-3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα,
3. Την Απόφαση 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων,
4. Την Ανακοίνωση COM/2016/0588/14-9-2016 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το Σχέδιο Δράσης 5G για την Ευρώπη,
5. Την Αναφορά “Strategic Roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)” της Επιτροπής Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG),
6. Την Αναφορά CEPT Report 67 της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) αναφορικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους για τη χρήση της ζώνης 3,6 GHz από δίκτυα 5ης γενιάς,
7. Την Αναφορά CEPT Report 68 της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) αναφορικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους για τη χρήση της ζώνης 26 GHz από δίκτυα 5ης γενιάς,
8. Την Απόφαση ECC/DEC/(11)06 της CEPT σχετικά με τους τεχνικούς όρους εναρμόνισης της ζώνης 3400-3800 MHz στην Ευρώπη για δίκτυα κινητών/σταθερών επικοινωνιών,
9. Την Απόφαση ECC/DEC/(18)06 της CEPT σχετικά με τους τεχνικούς όρους εναρμόνισης της ζώνης 24,25-27,5 GHz στην Ευρώπη για δίκτυα κινητών/σταθερών επικοινωνιών,
10. Την υπ’αριθ. 1900/51/Φ211/13-1-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 105/Β/27-1-2016) όπως ισχύει,
11. Την ΑΠ. 834/2/9-11-2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 4262/Β/6-12-2017) όπως ισχύει,
12. Την ΑΠ. 860/2/23-7-2018 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 3919/Β/10-09-2018) όπως ισχύει,
13. Την ΑΠ. 721/2/12-06-2014 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/B/26-06-2014) όπως ισχύει,
14. Την ΑΠ. 819/2/20-07-2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3400-3800 MHz»,
15. Την ΑΠ 842/1/22-2-2018 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 MHz»,
16. Την ΑΠ. 868/1/15-10-2018 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χρήση των ζωνών 3400-3800 ΜΗ και 24,25-27,5 GHz για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δικτύων 5ης γενιάς»,
17. Την ΑΠ. 871/3/5-11-2018 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτυών 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗ και 24,25-27,5 GHz»,
18. Το γεγονός ότι στο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς στην Ευρώπη (5G for Europe: An Action Plan) το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2016, στα κυριότερα σημεία δράσης για την ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση των πρώτων προκαταρκτικών δοκιμών δικτύων 5ης γενιάς σε συνεργασία με την 5G-PPP από το έτος 2017 και εφεξής, με τις πρώτες πιλοτικές δοκιμές (pre-commercial trials, πιλοτικά δίκτυα) με σαφή διασυνοριακή διάσταση να υλοποιούνται το 2018,
19. Το γεγονός ότι η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου κανονιστικού πλαισίου θα διευκολύνει την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τη διενέργεια δοκιμών στις ζώνες 3400-3800 ΜΗ και 24,25-27,5 GHz, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους και στους προμηθευτές/κατασκευαστές να συνεργαστούν στενά με τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας προκειμένου να συντονίσουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών και εφαρμογών 5G και να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία και το οικοσύστημα 5G και να δοκιμάσουν τις νέες τεχνολογίες δεδομένου ότι οι χαμηλές ζώνες συχνοτήτων έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια,
20. Τη βούληση της ΕΕΤΤ να συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, για διενέργεια δοκιμών 5G,

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ.

 

Αποφασίζει:

 

Α. Τη διάθεση μέρους των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 3400-3800 MHz και 24,25¬27,5 GHz για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δικτύων 5ης γενιάς (5G) με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:


1. Θεωρείται εύλογη η διάθεση συνεχόμενου φασματικού τμήματος εύρους έως και 100 MHz ανά ενδιαφερόμενο για δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5G στη ζώνη 3400-3800 MHz, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο συνεχόμενο φασματικό τμήμα στη γεωγραφική περιοχή διενέργειας των δοκιμών. Επίσης, δύναται να διατεθεί φασματικό τμήμα εύρους έως και 200 MHz κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.
2. Θεωρείται εύλογη η διάθεση συνεχόμενου φασματικού τμήματος εύρους έως και 1 GHz ανά ενδιαφερόμενο για δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5G στη ζώνη 24,25-27,5 GHz, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο συνεχόμενο φασματικό τμήμα στη γεωγραφική περιοχή διενέργειας των δοκιμών. Επίσης, δύναται να διατεθεί φασματικό τμήμα μεγαλύτερου εύρους κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.
3. Θεωρείται εύλογη η χορήγηση δικαιωμάτων σε φασματικά τμήματα και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων εφόσον αυτό, βάσει τεκμηριωμένου αιτήματος, είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των δοκιμών στις ζώνες 3400-3800 MHz και 24,25-27,5 GHz. Η χορήγηση των εν λόγω δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας του φάσματος. Η παρούσα δεν αφορά μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία δισημειακών μικροκυματικών ζεύξεων της Σταθερής Υπηρεσίας.
4. Η χρήση των ανωτέρω φασματικών τμημάτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης σε: α) παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν, και
β) κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού.
5. Για τα χορηγούμενα βάσει της παρούσας Απόφασης δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δοκιμαστική λειτουργία δικτύων (στο εξής Δικαιώματα) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης και, στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, οι διατάξεις της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3919/Β/10-09-2018) όπως ισχύει.
6. Τα Δικαιώματα χορηγούνται ανά ζώνη ραδιοσυχνοτήτων και σε γεωγραφική περιοχή Δήμου, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των θέσεων όπου γίνεται χρήση τους, εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη σχετική Απόφαση χορήγησης των Δικαιωμάτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 της παρούσας.
7. Τα Δικαιώματα έχουν μέγιστη διάρκεια ενός (1) έτους, η οποία δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του κατόχου τους. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των Δικαιωμάτων δεν δύναται να ξεπερνά την ημερομηνία δημοσίευσης του Τεύχους Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη διάθεση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων εντός της οποίας έχουν χορηγηθεί τα Δικαιώματα. Τυχόν περαιτέρω παρατάσεις χορηγούνται από την ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.
8. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων στη ζώνη 3400-3800 MHz οφείλουν να τηρούν τους τεχνικούς όρους χρήσης του φάσματος που αναφέρονται στην Απόφαση ECC/DEC/(11)06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών όπως ισχύει και της Αναφοράς CEPT Report 67.
9. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων στη ζώνη 24,25-27,5 GHz οφείλουν να τηρούν τους τεχνικούς όρους χρήσης του φάσματος που αναφέρονται στην Απόφαση ECC/DEC/(18) 06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών όπως ισχύει και της Αναφοράς CEPT Report 68.
10. Τα Δικαιώματα χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας ως προς τα συστήματα και υπηρεσίες που λειτουργούν στην ίδια ή στις γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.
11. Τα τέλη για τη χρήση των Δικαιωμάτων ανέρχονται σε 115 ευρώ ανά μήνα για κάθε Δικαίωμα. Τα τέλη δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί ή ανασταλεί το Δικαίωμα.
12. Τα Δικαιώματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Ο κάτοχός τους οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα προς τούτο.
13. Η χορήγηση των Δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άδειες, με τις οποίες οφείλει να εφοδιαστεί ο δικαιούχος αυτών, προκειμένου να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον σχετικό εξοπλισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα άδειες κατασκευής κεραιών.
14. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητάει την άμεση διακοπή της χρήσης των Δικαιωμάτων, ή και να προβαίνει στην ανάκλησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφασή της ΑΠ 860/2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3919/Β/10-09-2018), ή/και στην τροποποίηση της διάρκειας ή άλλων χαρακτηριστικών των Δικαιωμάτων, ιδίως σε περίπτωση πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών σε νομίμως λειτουργούντα δίκτυα, ή σε περίπτωση χρήσης του ραδιοφάσματος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν τα εν λόγω Δικαιώματα καθώς και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διάθεσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων εντός της οποίας έχουν χορηγηθεί τα Δικαιώματα.
15. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούν. Για το σκοπό αυτό οφείλουν αμελλητί μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών ή, σε περίπτωση που αυτές για οιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος ισχύος των Δικαιωμάτων να υποβάλουν αναφορά στην ΕΕΤΤ με τα συνολικά συμπεράσματα των δοκιμών. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την υποβολή ενδιάμεσων αναφορών αναφορικά με την πορεία και τα συμπεράσματα των δοκιμών. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων, οφείλουν μετά την ενεργοποίηση κάθε κατασκευής κεραίας όπου γίνεται χρήση των Δικαιωμάτων να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ και την ΕΕΑΕ.
16. Σε κάθε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, ή/και των όρων των Δικαιωμάτων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 76 και 77 του Ν.4070/2012.
17. Για τη χορήγηση Δικαιωμάτων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην ΕΕΤΤ στην οποία αναφέρει το επιθυμητό εύρος, τη φασματική περιοχή συντονισμού του ραδιοεξοπλισμού του, τον Δήμο όπου επιθυμεί να αναπτύξει το δίκτυο δοκιμαστικής λειτουργίας και την επιθυμητή χρονική διάρκεια ισχύος των Δικαιωμάτων.
18. Για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων χορήγησης Δικαιωμάτων με βάσει την παρούσα Απόφαση η πέμπτη ημερολογιακά ημέρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολούθως, η ΕΕΤΤ εξετάζει συνολικά τα αιτήματα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και χορηγεί Δικαιώματα στους ενδιαφερόμενους λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του φάσματος και το περιεχόμενο των αιτημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΕΤΤ χορηγεί Δικαιώματα με σειρά χρονικής προτεραιότητας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3919/ΒΑ0-09- 2018), λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας του φάσματος και του εκδηλοθέντος ενδιαφέροντος. Η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων διατηρεί το δικαίωμα διαβούλευσης με τους αιτούντες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας φάσματος ή αυξημένου ενδιαφέροντος είναι δυνατή μόνο η εν μέρει ικανοποίηση των αιτημάτων ή/και προκρίνεται η από κοινού χρήση, από περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους, μέρους του φάσματος στο οποίο αφορούν τα αιτήματα.
19. Τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εμπίπτουν στις διατάξεις της εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας.
20. Η χορήγηση των Δικαιωμάτων δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
21. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Β. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ εξουσιοδοτείται να εγκρίνει το περιεχόμενο και τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ υποδείγματος αίτησης χορήγησης Δικαιωμάτων,

οδηγιών ή/και πληροφοριών αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων, εφόσον διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κάτι τέτοιο

εξυπηρετεί τη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας.

 

Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - 14/11/2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 16:09

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group