το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 12:43

Προμήθεια πομπών FM ισχύος 5,2 και 1KW της ΕΡΤ ΑΕ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Αποδοχή πρακτικού για έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5,2 & 1KW της ΕΡΤ ΑΕ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Μάρκος Βογιατζόγλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέων Μέσων, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Νέων Μέσων, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
Θέμα 10ο : Αποδοχή πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5, 2 και 1KW της ΕΡΤ ΑΕ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 14596/17.10.2018, την προφορική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :
I. Την αποδοχή του από 24/09/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5, 2 και 1 KW της ΕΡΤ ΑΕ, και II. Την ανακήρυξη της εταιρίας NETSCOPE SOLUTIONS AE ως οριστικής
αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5, 2 και 1KW λόγω μοναδικής τεχνικά κατάλληλης προσφοράς και προσφερόμενης τιμής, που είναι εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως περιγράφεται στην από 21/01/18 προσφορά της αναδόχου εταιρίας.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 149.950,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ οικονομικού έτους 2018 (ΑΤΕ- 16-01460, ΔΕΣΜ-16-01512).

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 176 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 12:48

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group