το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 12:18

ΕΡΤ: Έκδοση πάγιας προκαταβολής για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης των πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Τροποποίηση ΑΔΣ 2258/22.08.2018 (ΑΔΑ Ω3ΛΧ465Θ1Ε-Κ5Ω) σχετικά με την έκδοση πάγιας προκαταβολής για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης των πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Μάρκος Βογιατζόγλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέων Μέσων, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Νέων Μέσων, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 11ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 2258/22.08.2018 (ΑΔΑ Ω3ΛΧ465Θ1Ε-Κ5Ω) σχετικά με την έκδοση πάγιας προκαταβολής για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης των πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2270/23.10.2018, την προφορική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί την ΑΔΣ 2258/22.08.2018 (Πρακτικό 172, Θ.6ο : Αίτημα έκδοσης πάγιας προκαταβολής για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης των πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής) συμπληρώνοντάς την ως ακολούθως :
«Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ποσό ύψους 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ ως πάγια προκαταβολή για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και την τυχόν εργασία που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση των 135 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που η ΕΡΤ ΑΕ θα προμηθευτεί από την εταιρία NETSCOPE SOLUTIONS.

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 176 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 12:58

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group