το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 08:39

ΕΡΤ: Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή & προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή & προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics).

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου που διορίσθηκαν με τη με αριθμό 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθέριου Κρέτσου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16.11.2018), η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 22ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή & προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 14482/15.10.2018, αποφασίζει ομόφωνα:
I. Την αποδοχή του από 04/09/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παραγωγή και προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ) για τις ανάγκες παραγωγής των δελτίων ειδήσεων, και II. Την ανακήρυξη της εταιρίας «Γαλάνης Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία
Επεξεργασίας Αθλητικών Πληροφοριών ΑΕ», με δτ «Galanis Sports Data», ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή και προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 62.943,20 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ οικονομικού έτους 2018.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αριθμ. 177, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21-11-2018, Αρ. Πρωτ. : 2385

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 08:47

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group