το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Στον Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων-υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης τακτικών κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού-ραδιοφωνικού σήματος κ.α.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Θέμα 14ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2342/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα). 

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:


Θέμα 14ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2342/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 287/29.01.2019, σχετικά με τη συμπλήρωση των εξουσιοδοτήσεων του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω εκτάκτων αναγκών, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη συμπλήρωση της ΑΔΣ 2342/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα) τροποποιώντας το σχετικό άρθρο ως ακολούθως :
«1.3. Στον Πέτρο Φίλο του Σωτηρίου, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης τακτικών κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τηλεφωνικών γραμμών καθώς και κάλυψης αναγκών εκχιονισμού δρόμων για την πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 2572 - Αγ. Παρασκευή, 08.02.2019

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 15:33

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group