το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Παράταση σύμβασης με Globecast France SAS για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εκπομπής, διανομής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στην Ευρώπη. 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Θέμα 3ο : Παράταση της από 31.3.2016 σύμβασης με την εταιρία Globecast France SAS με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εκπομπής, διανομής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στην Ευρώπη.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:


Θέμα 3ο : Παράταση της από 31.3.2016 σύμβασης με την εταιρία Globecast France SAS με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εκπομπής, διανομής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στην Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 1000/25.01.2019 σχετικά με την παράταση σύμβασης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με την εταιρία Globecast France SAS για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εκπομπής, διανομής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στην Ευρώπη για ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους, με την προϋπόθεση της έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων (κεφ.6.1.β) (ΑΔΑ:6ΞΗΘΗ- 827) και της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ (βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του ν 4013/2011 όπως ισχύει).
Το ετήσιο συνολικό συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 513.396,00 € πλέον ΦΠΑ.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης και τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησής της.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις:  Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 2553 - Αγ. Παρασκευή, 08.02.2019

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 15:29

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group