Τριμηνιαία Ενημέρωση της SMPTE και εμβάθυνση ως προς την Αντικατάσταση για τον Χρονικό Κώδικα (Timecode).

Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 1 μ.μ. EDT.Οι Ενημερωτικές Διαδικτυακές Μεταδόσεις περί Προτύπων (Standards Update Webcasts ) είναι Δωρεάν και Ανοικτές για όλα τα Μέλη της SMPTE.

Ομιλητές:

Bruce Devlin, Αντιπρόεδρος Προτύπων της SMPTE

 

Thomas Bause Mason, Διευθυντής Ανάπτυξης Προτύπων της SMPTE

Οι Επιτροπές Προτύπων της SMPTE (Standards Committees) είναι επιφορτισμένες με την ανάπτυξη τεχνικών κειμένων και την αναθεώρηση των υφιστάμενων κειμένων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν εναρμονισμένα με τις τρέχουσες εδραιωμένες τεχνικές και ότι είναι συμβατά με τα διεθνή τεχνικά κείμενα.

Κάθε τρίμηνο, οι Τεχνικές Επιτροπές και οι υποομάδες τους συνεδριάζουν προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Καλείστε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη διαδικτυακή μετάδοση μαζί με τον Αντιπρόεδρο Προτύπων της SMPTE, Bruce Devlin και τον Διευθυντή Ανάπτυξης Προτύπων της SMPTE Thomas Bause Mason, καθώς θα συνοψίσουν όλα όσα αφορούν στα αποτελέσματα, αλλά και στην πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις συνεδριάσεις περί προτύπων του Μαρτίου του 2019, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της SMPTE στο White Plains της Νέας Υόρκης.

Οι Ενημερωτικές Διαδικτυακές Μεταδόσεις περί Προτύπων (Standards Update Webcasts) είναι Δωρεάν και Ανοικτές για όλους.

Πληροφορίες: https://www.smpte.org/webcasts/standards-mar-2019-quarterly-update-replacement-timecode

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - SMPTE - Μάρτιος 2019