ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020.

Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά της ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας και άλλων παραμέτρων ποιότητας στην πλατφόρμα «ΥΠΕΡΙΩΝ» για το έτος 2020. Η αναφορά βασίζεται στη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα και αφορά στην απόδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων στα σταθερά δίκτυα.Στην αναφορά παρουσιάζεται ο αριθμός μετρήσεων και συνδέσεων χρηστών, ανάλυση των βασικών μετρικών απόδοσης (ταχύτητα, καθυστέρηση, διακύμανση καθυστέρησης, ποσοστό απωλειών πακέτων), καθώς και μεγάλος αριθμός στατιστικών για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα (κατανομή ταχυτήτων, ταχύτητες ανά Περιφέρεια και ανά πάροχο, ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα εμπορικά πακέτα, σύγκριση ταχυτήτων σε ώρες αιχμής – μη αιχμής).

Η αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020 είναι διαθέσιμη ακολούθως:

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 24 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία