Σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων για το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων».

Διήμερη εκπαίδευση με θέμα το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things), πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαρτίου 2019 από τη GSMA, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).22 Μαρτίου 2019 - Το σεμινάριο απευθυνόταν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ρυθμιστικούς φορείς των βαλκανικών χωρών και τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

•    την επισκόπηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων
•    τις διαφορές ανάμεσα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
•    τα χαρακτηριστικά του φάσματος για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
•    τα επιχειρηματικά μοντέλα του Διαδικτύου των Πραγμάτων
•    μελέτες περίπτωσης για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Η συγκεκριμένη ενέργεια φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή ενός ευρύτερου κύκλου σταθερής συνεργασίας της ΕΕΤΤ με τη GSMA και τους ομότιμους ρυθμιστικούς φορείς από την Ευρώπη, με σκοπό τη διοργάνωση εργαστηρίων προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, όσον αφορά τις νέες τεχνολογικές ρυθμιστικές προκλήσεις στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι η GSMA είναι ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 750 Παρόχους και περισσότερες από 350 εταιρείες στο ευρύτερο οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αλλά και συμπληρωματικών βιομηχανικών κλάδων.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων - 22 Μαρτίου 2019

Στην ίδια κατηγορία