ΕΕΤΤ: Έγκριση των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines).

Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκριση των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ 2018.Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΕΤΤ:Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία