Νέα δυνατότητα από την AsteraApp: Περιστροφή κατά 180°!

Σε όλους έχει συμβεί και μπορεί να διορθωθεί άμεσα.Μία φωτιστική λυχνία, ή φωτο-σωλήνας ή φωτο-κύλινδρος αν προτιμάτε, τοποθετείται ανάποδα ή από αριστερά προς τα δεξιά αντί από δεξιά προς τα αριστερά. Η δυνατότητα περιστροφής κατά 180° σας επιτρέπει να αντιστρέψετε τη σειρά των pixel με το πάτημα ενός πλήκτρου. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ξανά (re-rig) τίποτα, απολύτως.

Πληροφορίες: https://astera-led.com & CALRPO *
* Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Ελλάδος για Κινηματογραφικές & Τηλεοπτικές Εφαρμογές

Παρατηρήσεις: Πηγή: ASTERA & CALPRO