Διευκρινίσεις επαναληπτικού διαγωνισμού συστημάτων αυτοματισμού ροής τηλεοπτικών προγραμμάτων ΕΡΤ.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς  ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε.Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 14236/17.09.2019