Το DVB σε όλον τον Κόσμο.

Οι Υπηρεσίες που αξιοποιούν τα πρότυπα του DVB είναι διαθέσιμες σε κάθε ήπειρο, με περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύρια δέκτες DVB να χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο.

DVB-S και DVB-S2 χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε χώρα του πλανήτη μας.

Επίσης, αξιοποιείται ευρέως και το πρότυπο DVB-C. Τουλάχιστον 149 χώρες υιοθέτησαν ή/και αξιοποίησαν είτε το DVB-T, είτε το DVB-T2.

Πληροφορίες: www.dvb.org/news/worldwide

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - DVB - Μάιος 2019