Η Starfish ενσωματώνει λύση της Zixi για δημιουργία εσόδων από Ζωντανό IP Περιεχόμενο.

Broadcast Ποιότητας IP Video για Σύνθετες Ροές Εργασίας Εισαγωγής Μέσων.Waltham, MA - 21 Απριλίου 2022 - Η Zixi, ηγέτης της Βιομηχανίας στη ζωντανή μετάδοση video μέσω οποιουδήποτε IP δικτύου και πάροχος της Βραβευμένης Πλατφόρμας Video που Καθορίζεται από το Λογισμικό (Software-Defined Video Platform - SDVP), ανακοίνωσε την ενσωμάτωση και τη συνεργασία με τη Starfish Technologies, κορυφαίο προμηθευτή καινοτόμων λύσεων λογισμικού των διεθνών Τηλεοπτικών Broadcasters και των Εταιρειών Μέσων, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων TS Splicer και TS Signal Processor, με εφαρμογές σε παραδοσιακά broadcast, IPTV, δορυφορικά και καλωδιακά συστήματα. Οι πελάτες-χρήστες της Starfish Technologies μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν το ενσωματωμένο, προστατευόμενο από τη Zixi ζωντανό IP Video ως μέρος της ροής εργασιών για την αντικατάσταση περιεχομένου και διαφήμισης.

Τα Starfish TS Splicer και TS Signal Processor ενσωματώνουν την υποστήριξη SDVP και εγγενούς πρωτοκόλλου Zixi, γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να αλλάζουν άκοπα και απρόσκοπτα τα streams εισόδου καθώς και να αρμολογούν (splice) τα streams μεταφοράς για εφαρμογές εισαγωγής διαφημίσεων ή blocking περιεχομένου. Η εταιρεία παρέχει τεχνολογίες splicing και επεξεργασίας, εισαγωγής διαφήμισης, αντικατάστασης τοπικού προγράμματος, μετακωδικοποίησης (transcoding) μέσων, opt-out αποκωδικοποίησης σήματος και περιγραφής video για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων για τους προμηθευτές Μέσων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το TS Splicer είναι ένα προϊόν που βασίζεται στο λογισμικό, το οποίο παρέχει splice (αρμολόγηση) πολλών streams μεταφοράς με ακρίβεια καρέ. Συνδυάζει τις δυνατότητες αποκωδικοποίησης SCTE 35 opt-out signaling, αποθήκευσης μέσων και αρμολόγησης για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εισαγωγής μέσων. Το προϊόν TS Signal Processor αποτελεί μία λύση λογισμικού για την τροποποίηση των σημάτων ελέγχου σε ένα κωδικοποιημένο stream μέσων. Στις τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνονται η προσθήκη εντολών SCTE35 διαφημιστικού διαλείμματος, η τροποποίηση υπαρχουσών εντολών διαφημιστικού διαλείμματος, η προσθήκη anti skip σημάτων ελέγχου και δεικτών περιεχομένου (content markers) γονικού ελέγχου. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται από παρόχους περιεχομένου παραδοσιακών τηλεοπτικών broadcast σημάτων ή OTT πλατφορμών για την παροχή πρόσθετων ευκαιριών δημιουργίας εσόδων μέσω της εισαγωγής διαφημίσεων ή μέσω του αποκλεισμού ακατάλληλου περιεχομένου.

Η Starfish Technologies χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία της SDVP για τη μεταφορά ζωντανού video broadcast ποιότητας μέσω οποιουδήποτε IP δικτύου. Η μεταφορά δίχως σφάλματα, με μικρή καθυστέρηση μέσω IP δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για τους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν και διανέμουν ζωντανό video μέσω μη-διαχειριζόμενων IP δικτύων. Το πρωτόκολλο Zixi είναι ένα ισχυρό πρωτόκολλο που λαμβάνει υπ’ όψιν του τη συμφόρηση και την κατάσταση του δικτύου προσαρμοζόμενο στις διάφορες συνθήκες του δικτύου, χρησιμοποιώντας δυναμικές Τεχνικές Πρόληψης-Διόρθωσης Σφαλμάτων (εκκρεμεί γι’ αυτές χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), για τη μεταφορά video χωρίς σφάλματα μέσω IP, με εξαιρετική απόδοση λειτουργίας 99,9999% και με ελάχιστη καθυστέρηση. Παρέχει την καλύτερη ασφάλεια στην κατηγορία με DTLS και AES κρυπτογράφηση, επιτρέπει την προστατευόμενη multicast μεταφορά, παρέχει εξοικονόμηση εύρους ζώνης και encoder backpressure. Επίσης, η ενσωμάτωση της λύσης ελέγχου Zixi ZEN Master επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται διαμορφώσεις μεγάλης κλίμακας και να προβαίνουν στην οργάνωση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την αναφορά για τα ζωντανά video streams, συμπεριλαμβανομένων των αναπτύξεων Starfish, και των Zixi Enabled Network πελατών, των ενσωματωμένων υλισμικών και των εφαρμογών λογισμικού, των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών που απολαμβάνουν την προτυποποίηση κατά τις λύσεις της Zixi.

“Καθώς η αγορά εξελίσσεται, η συνεργασία με τη Zixi παρέχει στους πελάτες μας την απαιτούμενη broadcast ποιότητα, το ασφαλές και αξιόπιστο ζωντανό video μέσω ευέλικτων IP δικτύων,” δήλωσε ο Peter Blatchford, CMO της Starfish Technologies. “Το Πρόγραμμα Συνεργασίας της Zixi (Zixi Partner Program) μας διευκόλυνε ώστε να ενσωματώσουμε γρήγορα τη λύση SDVP και να τη διαθέσουμε στην αγορά.”

“Αυξάνει η απαίτηση των πελατών μας ως προς τη δημιουργία εσόδων και τη διανομή τοπικού περιεχομένου,” δήλωσε ο John Wastcoat, Αντιπρόεδρος Συμμαχιών και Marketing της Zixi. “Η ενσωμάτωση στις λύσεις της Starfish τους προσδίδει τη δυνατότητα εισαγωγής μέσων και διαφήμισης προς μεγιστοποίηση του προγράμματος.”

Πληροφορίες: www.zixi.com & AmyDV *
* Μεταπωλητής Ελλάδος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Zixi - Waltham, MA - 21 Απριλίου 2022

Στην ίδια κατηγορία