ΕΕΤΤ: Δημοσίευση Τεύχους Προκήρυξης για Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στη Ζώνη 410-430 MHz.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη δημοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στη ζώνη 410-430 MHz.Το Τεύχος Προκήρυξης είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr.

Η κατάθεση των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 - 11:00 π.μ..

Τεύχος Προκήρυξης

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 30/12/2021

Στην ίδια κατηγορία