ΕΕΤΤ: Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθειας Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής απαντήσεων στη δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προτίθεται να προκηρύξει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της Σύμβασης: « Προμήθεια  Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων», παρατείνεται έως την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00.Διαβάστε ακολούθως την Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης:

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων»

11/12/2021

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της Σύμβασης: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της Διακήρυξης και ιδίως στα παρακάτω θέματα:

όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό,
κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
τεχνικές προδιαγραφές,
όροι της σύμβασης,
προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης.

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε τον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, https://www.eett.gr .

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης διαγωνισμού της ΕΕΤΤ: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κείμενο δημόσιας διαβούλευσηςΠληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 30/12/2021

Στην ίδια κατηγορία