Προμήθεια 100 Κεραιών Τύπου PANEL UHF/TV για τις Ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) κεραιών τύπου panel UHF/TV για την κατασκευή συστημάτων ακτινοβολίας με σκοπό τη λήψη ή την εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στις εγκαταστάσεις πομπών και αναμεταδοτών της Ε.Ρ.Τ. (CPV: 32352000-5).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ -1οςόροφος –Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)


Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 27 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία